Conèixer x Comprendre

Què és CxC         Projectes  Musulmans   Els veïns del Rif    La Vall del Toudgha    Senegal         Contacte
 
 

Projecte de reg per goteig al douar (barri) d’Afanour a Tinghir

Un exemple de desenvolupament local amb criteris de participació i implicació comunitària.

 

El projecte d’establiment d’una xarxa de distribució d’aigua per a reg amb goteig a la vall del Toudgha, al sud del Marroc, va rebre suport econòmic de l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera l’any 2010.

 

És un dels projectes que AMAZAN, Associació Sociocultural pel Desenvolupament, impulsa a Tinghir, capital de la regió del Toudgha, un territori situat al peu de les muntanyes de l’Atlas, al Marroc.

 

Consisteix en condicionar un terreny gairebé desèrtic de 80.000 Ha. on s’hi ha excavat dos pous de 45 metres de fondària per extreure’n l’aigua que ha de regar les 17.000 palmeres que s’hi ha començat a plantar. 

 

Aquest projecte, que ha rebut també el suport del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, va ser escollit l’any 2010 com a destinatari d’una aportació econòmica feta per Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera.

 

El mes de març de 2011, un grup de treballadors de l’Ajuntament d’Esparreguera ha viatjat a la regió i ha pogut visitar el projecte, que han valorat molt positivament, tant per la sostenibilitat  econòmica i ambiental amb que s’ha dissenyat, com pels criteris de participació i implicació comunitària amb que s’executa.

 
 

La vall del Toudgha és un territori situat al peu de les muntanyes del Gran Atlas, al Marroc; 600 kms al sud de la ciutat de Melilla i que s’estén a l’entorn d’un riu, el cabdal del qual ha disminuït de forma notable en els darrers anys com a conseqüència de la sequera que pateix la regió.

 

L’economia local es basa fonamentalment en el turisme, les remeses dels immigrats, l’agricultura i la producció de dàtils.  Malgrat tot, una bona part de les terres fèrtils de la vall han estat abandonades per la població per la manca d’aigua.

 

L’agricultura s’ha assentat tradicionalment als marges del riu, a l’estreta vall que les aigües han excavat durant mil·lennis. Els pagesos han aprofitat el pendent per fer-la arribar mitjançant canals a banda i banda per regar a la manera tradicional, amarant els camps on creixen les palmeres i les oliveres que fan ombra a les plantes dels horts que hi ha a sota.

 

Tinghir, capital de la regió del Toudgha, és la ciutat més important de la vall i té una població majoritàriament amaziga. Com en altres zones amazigues del Marroc, Tinghir ha estat marginada de les inversions econòmiques del govern nacional i regional, especialment en infraestructures (carreteres, ponts, etc.) i serveis al ciutadà. (salut, educació, transports, etc). Els seus habitants, amb les idees renovadores que els han aportat els fills que han estudiat a les universitats de les grans ciutats i a l’estranger o dels que van emigrar, no s’han resignat a aquesta marginació. S’han organitzat en nombroses associacions, aglutinades totes elles en la Federació d’Associacions de Desenvolupament de Tinghir (FAD).

 

Una de les més actives és l’Associació Afanour pel desenvolupament. Va ser fundada l’any 2001 amb l’objectiu de mobilitzar tot tipus de recursos per a contribuir al desenvolupament social,  econòmic, cultural i esportiu del Douar (barri) d’Afanour, a la perifèria de la ciutat de Tinghir.

 

És una associació dinàmica que  impulsa i duu a terme multitud de projectes. Com a exemples, la reconstrucció del conjunt monumental de la mesquita d’Ikelane amb un grup d’arquitectes catalans l’any 2007; l’organització de cursos de català al Marroc per a les dones d’immigrants prèviament al seu reagrupament familiar a Catalunya; activitats de conscienciació i acció mediambiental; la creació i posada en funcionament d’una biblioteca mòbil itinerant; la gestió de beques de transport i menjador escolar per a les filles de les famílies amb menys recursos i més allunyades dels centres escolars; la construcció d’una guarderia perquè les mares tinguin més fàcil l’accés al món laboral  o l’ambiciós projecte de plantació de 17.000 palmeres, en un terreny on fins fa poc només hi havia pedres i escorpins.

 

Però a Afanour no treballen sòls. En el territori han aconseguit la implicació de  la majoria de les 400 famílies del douar, i fora, mantenen estrets lligams amb altres associacions; especialment de França i Catalunya. Aquests recolzaments són impulsats generalment per emigrants de la regió que els ajuden en la recerca i aportació de recursos econòmics per tirar endavant els projectes.

 

A Catalunya, un dels socis d’Afanour és AMAZAN, Associació Sociocultural pel Desenvolupament. Una associació molt activa que va ser creada l’any 2005 per persones originàries de Tinghir i assentades a Catalunya, principalment a la ciutat de Tortosa, però també a Cornellà, Barcelona i a altres indrets. El president d’AMAZAN és actualment M’hamed Abdelouhaded; una persona vital i compromesa amb la societat civil, tant a la seva terra d’origen com a Catalunya, on treballa i hi ha format una família.

 

M’hamed, o Hamu com tothom el coneix en el seu barri de naixement, en nom d’AMAZAN, va ser la persona que l’estiu passat va rebre del llavors president de l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera, Miquel Duran i de la regidora de Cooperació Olímpia Sànchez l’aportació econòmica que el centre educatiu esparreguerí va lliurar a l’entitat per a ser destinada al projecte de reg per goteig, escollit per la pròpia escola entre les diferents propostes fetes per la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament d’Esparreguera.

 

El fruït d’aquells diners es percep ja en les palmeres, el blat i els incipients conreus que verdegen enmig de les terres ocres dels voltants de Tinghir.

 

L’aigua que s’extreu dels pous s’emmagatzema en una cisterna i des d’allà es distribueix a cadascuna de les 400 parcel·les (una per a cada cap de família del barri)  mitjançant una bomba impulsada per energia solar.

 

Després, han estat els propis pagesos els qui han instal·lat el reg per fer el goteig a les seves parcel·les. Un mitjà molt eficient i estalviador d’un recurs tant escàs a la regió com és l’aigua. El següent pas ha estat plantar-hi palmeres, que previsiblement començaran a produir dàtils en menys de cinc anys; una inversió a mig termini que ja es rentabilitza amb el cultiu entre els arbres, de blat, civada, safrà, productes de l’hort o fruiters. 

 

Els visitants l’han valorat com un projecte amb visió de futur, que permet constatar que els diners que es donen a associacions i ONG tenen, gairebé sempre, un destí correcte i uns resultats positius si es canalitzin amb criteris de participació i implicació comunitària.

 

Aquests valors han estat probablement la clau de l’èxit del moviment associatiu a la regió, ja que la unió dels propis agents que formen part del territori ha fet possible la creació de noves iniciatives de progrés. Com Catalunya, la vall del Toudgha és un referent a nivell de tot l’estat marroquí en l’impuls del Tercer Sector en el seu entorn geogràfic com a agent vàlid per al desenvolupament local.

 
 
 
 
 

 

 

Per saber-ne més:

- Web de l’Associació Afanour

- Web de l’Associació Amazan

- Portal informatiu sobre la vall del Toudgha i Tinghir

 

Conèixer x Comprendre 2011

contacte@coneixerxcomprendre.org