Conèixer x Comprendre

 

  Què és CxC         Projectes:   Musulmans   Els veïns del Rif    La Vall del Toudgha    Senegal         Contacte

 

 
 
Projecte Senegal:  
Què és   Objectius   Reflexions a la tornada   El paper de la policia   Recull de premsa
 
Els objectius del projecte s’estructuren en tres nivells.

Objectiu general:

- Es planteja augmentar les actituds receptives i positives per part de la societat en relació a la immigració i la diversitat cultural i possibilitar la millora de la interacció mútua entre les diferents cultures per a una evolució positiva d’aquesta societat i dels homes i dones que la composen.

 

Objectius específics que concreten l’objectiu general:

- Fomentar el coneixement de l’altre, de l’immigrant, de l’enteniment del seu punt de vista des de la seva quotidianitat.

 

- Que els participants en el projecte, destinataris o indirectes, interioritzin els valors d’una societat diversa en cultures i ètnies i arraconin pors, prejudicis i estereotips.

 

- Que els participants indirectes en el projecte s’impliquin i participin en organitzacions no governamentals que fomentin el desenvolupament de les regions menys afavorides en organitzacions o accions que fomentin el desenvolupament de les regions menys afavorides o de lluita en favor dels drets humans

 

- Crear ponts de coneixement i relació que puguin ajudar a la resolució de conflictes

 

- Promoure una visió alternativa en positiu de les persones que treballen a la policia local i del cos policial com a organització.

 

Objectius operatius:

- Que les persones que participen en el projecte com a agents destinataris coneguin de primera ma a l’immigrant i el seu entorn d’origen. Però no a l’immigrant en abstracte sinó a l’individu concret, que dormin a casa seva i convisquin amb la seva família. Que coneguin com s’organitzen socialment, qui són els seus veïns, a quines escoles van els nens i nenes del poble, quins són els recursos de la regió, ...

 

- La difusió del projecte als mitjans de comunicació locals i comarcals, d’una banda manté a l’agenda social el fet de la immigració i la diversitat cultural en  positiu i les diferències econòmiques i socials entre el nord i el sud, i d’altra dóna una visió positiva de les persones que treballen a la policia com a col·lectiu implicat en la solidaritat i en la millora social.

 

- La recollida de material escolar i/o recursos per adquirir-lo reforça el punt anterior i permet als agents destinataris indirectes del projecte implicar-se i apropar-se a aquesta realitat social descrita.

 

- Les xerrades a les escoles permeten fer arribar als alumnes i professors els missatges del projecte: diversitat cultural en positiu, necessitat de reduir diferències nord – sud i una policia propera i accessible. El mateix missatge arriba als pares dels alumnes

 

 
 
 

Conèixer x Comprendre ha redactat aquest projecte seguint els principis de la Carta de Rotterdam que proposa els criteris d’una policia per a una societat multiètnica i en base a les publicacions, articles i estudis d’UNESCOCAT, centre Unesco de Catalunya, en relació  a la policia i la immigració, i del programa europeu NAPAP, d’ONG  i policia contra el racisme

 

 

 

Conèixer x Comprendre 2011

contacte@coneixerxcomprendre.org